Novinky: č. 1

16.05.2024


Ve druhé polovině roku 2021 byly úspěšně provedeny biologické, dermatologické a chemickofyzikální testy daného materiálu. 

Následně byly provedeny testy a vývoj nanovláken elektrospinningem z mého připraveného vodného roztoku na zařízení SPINLAB, polyvinylalkoholu ( PVA ) a s extraktem z lékořice. Alternativně je možné virucidní nebo  bakteriocidní prostředky přidat do roztoku PVA : 95:5 až 50:50 a schválená nejméně na 20 směsí. Byla povlákněna naše netkaná textílie, taky vyrobená z PVA a povlákněna stříbrem. Před koncem roku 2021, datum přihlášení o ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU a vydaného OSVĚDČENÍ na  ÚŘADU  PRŮMYSLOVÉHO  VLASTNICTVÍ  ČR  ve dnech zapsání 28. 12. 2021, číslo 35695,  Majitel: Lubomír Olejar a Původce: Lubomír Olejar. Následovaly další nové testy na dané materiály, jako nanoroušky firmou NANOVIA s.r.o., spojení PVA netkané textílie ultrazvukem a výroba povláknění firmou ELMARCO s.r.o., na velkých průmyslových Nanospider NS 8S 1600U o nejvyšším možném výkonu výroby. Dále byly provedeny chemické analýzy daného materiálu PVA roztoku a netkané textilie na kovy a těkavé látky v akreditované laboratoři pod číslem vzorku ( 19049/2022 ). Výsledky taktéž velmi uspokojivé. Veškerá prezentace o daném materiálu a výrobcích byla dne 10. 11. a 11. 11 2022 od prezentována v médiích i Hlavních zprávách CNN Prima NEWS a v dalších médiích. 

Z hlediska dopadu na světovou ekologii má materiál obrovský potenciál.


* FILTRAČNÍ MATERIÁL *,  je ( PVA ) interní termoplastický polymer ( polyvinylalkohol ) BIO chemicky upravený jako fyziologicky neutrální látka, má hygroskopické vlastnosti, snadno se rozpouští ve vodě, absorbuje kapalinu, je velmi odolný v tahu a pružný, hodně kyslíku. Po různých úpravách ve výrobcích je možné zadržet vlhkost ve správném množství. V organických rozpouštědlech, jako jsou tuky a oleje, se nedá rozpustit. Při použití této látky nemá žádný toxický účinek, je bez zápachu a proto je považován za neškodný. Používá se jako mazivo pro pevné kontaktní čočky, přidává se také do očních kapek. K Embolizace agens během lékařských procedur i při léčbě rakoviny bez operace. Bio NANO gázy (NANOKRYT) vhodné i k léčbě různých povrchových i vnitřních poranění, jelikož jsou teplotně i časově programovatelné a nemusí se rány šít, tudíž při správném spojení tkání nevznikne nežádoucí zajizvení a nedochází k opakovanému převazu, bio NANO vláknem neprostoupí žádné viry ani bakterie. NANO Bio náplasti i NANO Bio gázy ( NANOKRYT ) se z ošetřené rány snímají pouze oplachem teplé vody tzv. neinvazivní metodou. Do NANO vlákna můžou být i přidána antibiotika nebo jakákoliv hojící léčiva (interně i externě).

 

Fyzikálně - chemické vlastnosti, minimální toxicita a schopnost biodegradace materiál předurčují k využití v biomedicínském a farmaceutickém průmyslu, zejména na implantáty či transdermální léčiva s řízeným uvolňováním aktivních látek.

 Přesná hydrolýza a tepelná degradace je řiditelná a je možno výsledný materiál vyrobit tak, aby degradace nastala při přesně definované teplotě. A vzhledem ke stabilitě a internosti je *FILTRAČNÍ MATERIÁL*
zcela považován za bezpečný a biokompatibilní.

 Při perorálním použití je toxicita velmi nízká a je dobře vylučována stolicí, což má za důsledek nehromadění v těle. 

V potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde se používá např. k povrchové úpravě  pokoutování  tablet, se vyrábí podle platných standardů CGMP.

 

V pevném stavu je odolný plísním a bakteriím a je biologicky odbouratelný. 


ZÁVĚREM LZE S JISTOTOU ŘÍCI, že biodegradabilní materiál  *FILTRAČNÍ MATERIÁL* 

je ve farmacii a medicíně velmi perspektivní a má širokou škálu působnosti, mnoho využití a použití. 


Firma BIOOLNANO s.r.o. představuje s příchodem na trh převratnou změnu v použití obvazového materiálu, jako jsou NanoEco-Band,  BIO NANO OBVAZOVÝ MATERIÁL (NANOKRYT),  BIO NANO NÁPLASTI,  

dále ochrana dýchacích cest,  ve vodě ekologicky rozpustné a vše podle požadavků teplotně programovatelné.

 

Všechny tyto produkty jsou 100% rozpustné ve vodě při teplotě při převazu pacienta i individuálně od 40 - 60°C např. nebo v místě ošetření nebo likvidace např. v pračce.

 

Volně odhozený materiál je rovněž BIODEGRADABILNÍ a rychle se rozpustí a DEGRADUJE i při spláchnutí na toaletách.

 

Bio Ekologická CESTA rozložení pouze ve vodě (H2O),  vede k významné ochraně CELOSVĚTOVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELÉHO EKOSYSTÉMU. 


Všechny výrobky a produkty BIOOLNANO s.r.o. jsou chráněny v tuzemsku i mezinárodně, AUTORSKÝM PRÁVEM, PATENTEM A OCHRANOU ZNÁMKOU. 


Rád bych projednal s Vládou ČR, 

jak posílit výrobní a ekonomickou infrastrukturu v ČR, 

jelikož s jistotou vím, že po stránce výroby a vývozu těchto mnoha ryze českých výrobků, které deklaruji na ÚPV i v médiích a tisku, 

 nevlastní ŽÁDNÁ JINÁ FIRMA NA SVĚTĚ. (Viz. schválené  MEZINÁRODNÍ PATENTY), 

i jak posílit daňovou ekonomiku, jelikož se jedná o ryze český výrobek a o předpokládaných ročních tržbách v částce 

350 miliard Kč. 

 Již o nás projevují a mají enormní zájem spolupráce významné zahraniční firmy.


Technologie společnosti - BIOOLNANO s.r.o.,   se dokáže ihned implementovat  do  většiny výrobních linek,  které se zabývají nebo zabývali výrobou zdravotnických prostředků,  z vlny, bavlny, celulózy nebo syntetických materiálů. 


BIOOLNANO s.r.o.,  ve velmi krátké době zajistí výrobu a dlouhodobý odbyt, včetně posílení ekonomiky a zaměstnanosti v ČR. 


BIOOLNANO s.r.o. je připravená prezentovat vše mezinárodně v médiích, v tisku a okamžitě spustit výrobu v ČR.

...